Constructieve veiligheid beweegbare bruggen Noord-Holland

Constructieve veiligheid beweegbare bruggen Noord-Holland

Net als alle andere beheerders in Nederland staat de provincie Noord-Holland voor de taak om de constructieve veiligheid van haar bruggen te waarborgen. Aangezien veel bruggen al behoorlijk op leeftijd zijn, worden de meesten veel zwaarder en intensiever belast dan bij het ontwerp was voorzien. Voor de vaste bruggen kon volstaan worden met een algemene constructieve beschouwing van een aantal ‘standaard’typen. De circa 60 stuks beweegbare bruggen zijn echter allemaal uniek en vroegen om een innovatieve benadering om op efficiënte wijze de constructieve veiligheid inzichtelijk te maken. Voor de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe methodiek is Antea Group ingeschakeld.

Doel

Het inzichtelijk maken van de risico’s ten aanzien van de constructie veiligheid van de beweegbare bruggen die in beheer zijn van de Provincie Noord-Holland.

Methodiek ontwikkeld

Aangezien er geen geschikte methodiek beschikbaar was, is deze door de specialisten van Antea in nauw overleg met de objectbeheerders en constructeurs van de provincie ontwikkeld. De methodiek geeft op reproduceerbare wijze een onderbouwd en objectief oordeel over de mate van constructieve veiligheid van de beweegbare bruggen. Hiervoor worden zaken als het bouwjaar, de bouwwijze, de belasting door (vracht)verkeer en de compleetheid van de dossiers beschouwd. Alle relevante aspecten worden tegen elkaar afgewogen en beoordeeld. Hierdoor ontstaat inzicht in de risico’s en de mogelijke beheersmaatregelen. 

Met behulp van de methodiek wordt voor het grootste deel van de beweegbare bruggen een dure herberekening ‘uitgespaard’, maar is de constructieve veiligheid wel geborgd.