Consulting engineer bij realisatie windturbines in Noordoostpolder

Consulting engineer bij realisatie windturbines in Noordoostpolder

Antea Group heeft binnen dit project opgetreden als consulting engineer en was verantwoordelijk voor de contractbeheersing van het project. Binnen dit project werkten internationale teams uit Oostenrijk, Duitsland, België en Nederland samen. Het project is uitgevoerd in overeenstemming met FIDIC (Internationale Federatie voor consulting engineers) standaarden.

Het windpark Noordoostpolder is het grootste windpark in Nederland. Met 26 van ’s werelds grootste windturbines realiseert NOP Agrowind een deel van dit totale windpark. Elk van deze windturbine heeft een hub hoogte van 135 meter, een rotordiameter van 126 meter en een capaciteit van 7,5 Megawatt. Hiermee kunnen jaarlijks maar liefst 180.000 woningen worden voorzien van elektriciteit.

Dit project matcht perfect met de ambitie van Antea Group om te participeren in duurzame energie, maar ook het werken met geïntegreerde contracten en met internationale partijen. Naast de vele bestemmingsplannen, veiligheid en bouwwegen rond windenergieprojecten hebben we hiermee ook aangetoond in staat te zijn om het ontwerp en de realisatie van windturbineprojecten te begeleiden.