Data riool en stedelijk water op orde in Leiden

Data riool en stedelijk water op orde in Leiden

De gemeente Leiden heeft de afgelopen vijf jaar hard gewerkt aan het implementeren van GBI 6. Hierbij is ook de beschikbare data uit de oude beheersystemen overgezet. Er bleek echter binnen de organisatie nog veel meer waardevolle data beschikbaar te zijn. Waaronder revisiegegevens, inspecties en veel overige kennis bij de ervaren medewerkers van de gemeente.

Businesslijnen:
Tags:

Om de beheerdata in GBI met de overige waardevolle data te optimaliseren is als eerste de databehoefte in beeld gebracht; welke data moet minimaal aanwezig zijn, met welke volledigheid en vanuit welke bron. Deze vragen zijn uitgewerkt in verwerkingsregels waarmee de database verder op orde is gebracht.

Een GBI 6 database met daarin de meest betrouwbare beschikbare data is het resultaat. De gemeente kan hier altijd informatie uit halen voor o.a. beheer- en onderhoudsplannen, bestekken, informatie en gegevens voor burgers. Deze informatie is gemakkelijk te delen met derden zoals omliggende gemeenten en het Hoogheemraadschap. Deze informatie is nu middels GBI 6 gemakkelijk te combineren met alle andere beschikbare data om bijvoorbeeld integrale planningen mee te maken.