DBM-contract voor ‘mooiste’ brug bij Muiden

DBM-contract voor ‘mooiste’ brug bij Muiden

Uitdaging

Voor de komende jaren staat de grootschalige weguitbreiding ‘Schiphol - Amsterdam - Almere' (SAA) op de planning. De provincie Noord-Holland en de gemeente Muiden zagen dit als kans om een nieuwe brug over de Vecht te realiseren. Door aansluiting hiervan op het lokale wegennetwerk worden het lokale en het doorgaande verkeer over de A1 van elkaar losgekoppeld. Zo moet de brug gaan aansluiten op de nieuwe A1 en het centrum van Muiden verkeersluw maken. Eisen voor het ontwerp: de  ‘mooiste’ brug bij Muiden, die tenminste honderd jaar meegaat en bovendien kan dienen als bouwbrug voor het nieuw te bouwen aquaduct in het kader van het SAA-project. Vanwege een aantal knelpunten in het ontwerp schakelde de provincie in december 2010 Antea Group in om het proces vlot te trekken.

Oplossing

Antea Group heeft een Value Engineering-studie in gang gezet, om na te gaan wat precies noodzakelijk is om tot een goed ontwerp te komen waar alle partijen achter staan. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincie, gemeente, commissie Welstand en waterschap hebben een tweedaagse brainstorm over ontwerpalternatieven gehouden. Daarbij is overeenstemming bereikt over het verlagen van de hoogte van de brug en het verleggen van de primaire waterkering. Verplaatsing van het uitwateringskanaal scheelt twee kruisingen en is daardoor goedkoper.

Resultaten

De studie en de brainstorm resulteerden in een aangepast DBM-contract. In januari 2011 werd de procedure in gang gezet. De vormgevingscommissie prikkelde architecten om hun creativiteit en expertise in te brengen; er waren informatiebijeenkomsten voor architecten, bouwbedrijven en ingenieursbureaus. Medio oktober was de datum van de derde en laatste Nota van inrichtingen binnen de aanbestedingsprocedure en bijvoeging van het laatste contract voor het kanaal. Naar verwachting is de brug eind 2013 operationeel.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.