De aanleg N215 omleiding Melissant in de gemeente Goeree-Overflakkee

De aanleg N215 omleiding Melissant in de gemeente Goeree-Overflakkee

Tussen de Huidige N215 rotonde Melissant en de aansluiting van de N215/Oudelandsedijk/Kortweegje (nabij de watertoren) met een totale lengte van 6 km rijdt het - langzaam rijdend - landbouwverkeer op de hoofdrijbaan van de N215. Dit beperkt de doorstroming van de N215 en geeft aanleiding tot gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Door de aanleg van de omleiding en het aanleggen van parallelwegen wordt het langzaam rijdend verkeer en het overige verkeer van elkaar gescheiden.

De bestaande kruising in de N215 ter hoogte van Dirksland is vooruitlopende op de volledige reconstructie al vervangen door een rotonde. De overige werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2016. Antea Group verzorgde het wegtracé, fietsonderdoorgang ter hoogte van de Noorddijk, scheiding van langzaam verkeer met snelverkeer d.m.v. een parallelweg en de aanleg van 2 rotondes. Met deze maatregelen wordt een robuuste en veilige weg gerealiseerd.

Naast technisch inhoudelijke werkzaamheden verzorgde Antea Group de afstemming met de stakeholders Gemeente Goeree-Overflakkee, Waterschap Hollandse Delta, de nutsbedrijven, de bedrijven, de particulieren. Gedurende het ontwerpproces worden er tevens bewonersavonden georganiseerd om te komen tot een gedragen ontwerp.