De Centrale As

De Centrale As

De Centrale As is een provinciale autoweg met vier rijstroken (2x2) en een lengte van 25 km in Noordoost Fryslân. De in aanbouw zijnde as zal lopen van Dokkum in het noorden tot Nijega in het zuiden. Momenteel rijdt het verkeer op de huidige N356 nog dwars door de tussenliggende dorpen, wat tot overlast en verkeersonveilige situaties leidt. De nieuwe doorgaande weg wordt aangelegd op een vrijwel geheel nieuwe tracé, waar een maximumsnelheid gaat gelden van 100 km/uur.

Antea Group is door de opdrachtgever Provincie Fryslân aangesteld als contractbeheerder. In deze rol behartigen wij de belangen van onze opdrachtgever als het gaat om te realiseren scope door onze aannemer, binnen vastgesteld budget en tijd. We bewaken de kwaliteit en zien er op toe dat de werkzaamheden plaatsvinden in afstemming met de omgeving. Alle disciplines en techniek zit erin, van bewegingsmechanisme van een brug tot grote geotechnische vraagstukken over bemalingen en damwandconstructies. Naast geotechniek en constructies worden ook elektrotechnici en werktuigbouwkundigen ingezet om zowel in ontwerpfase als uitvoering het contract te beheersen en de uitvoering te begeleiden. Een groot en complex infraproject waarbij wij met onze kennis van toegevoegde waarde zijn.

Systeemgericht contractbeheer gaat in dit project niet alleen maar over toetsen op afstand maar ook over samenwerken, over meedenken en kansen signaleren, over gezamenlijk problemen oplossen. Constant schakelen en de juiste balans zoeken tussen mens en techniek. De planning is om het contract eind 2016 op te leveren. 

Bekijk enkele foto's hier!

Downloads: