Omgevingswet Deventer workshop

De ‘Ja, mits’-cultuur toetsen aan de hand van een casus

Gemeente Deventer implementeert Omgevingswet

De gemeente Deventer is volop bezig met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet en de bijbehorende veranderopgave. Dit gebeurt via het programma ‘Expeditie Deventer’. Hierin onderzoekt de gemeente, als in een soort ‘ontdekkingstocht’, de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt.

Geprikkeld door een blog over die veranderopgave organiseerde de gemeente Deventer – samen met Antea Group en het Ministerie van BZK – de workshop ‘Minder in de letter, meer in de geest van’. Bij deze workshop werd een bestaande casus gebruikt, waarin de principes van de Omgevingswet duidelijk herkenbaar waren. Het ging om een initiatief dat sterk leefde in de samenleving en dat raakvlakken had met verschillende beleidsterreinen.

Twee sessies

De workshop bestond uit twee sessies. In de eerste vond een uitvoerige analyse plaats van de casus. Op basis hiervan konden de ambtenaren tijdens de tweede sessie de ‘ja-mits’-factoren uit hun eigen werkwijze destilleren. Daarbij was de vraag: wat kunnen we van deze casus en de ‘Ja-mits’-factoren leren? Door een bestaand initiatief onder het vergrootglas te leggen, konden deelnemers concreet aan de slag om verschillende aspecten van het proces te benoemen en te analyseren.

Aanbevelingen

Eén van de aanbevelingen uit de workshop was om een roadmap te maken waarmee je initiatiefnemers kunt meenemen in het proces. Hiermee laat je zien hoe het proces verloopt en dat een eerste ‘Ja’ van een team het begin is van een veel langer traject, waarin nog meer momenten komen waarop een ‘Ja’ gegeven moet worden. Daarmee krijgt een initiatiefnemer een reëler beeld. En hij begrijpt dat de intentie om mee te werken er is, maar dat het risico bestaat dat het antwoord ‘Nee’ is.

Ook proeven van de nieuwe ‘werk’-cultuur? Of meer weten over de inpassing van deze workshops in uw implementatietraject? Neem dan contact op met Robert Forkink.