Design & Build Sportief Knooppunt Joure

Design & Build Sportief Knooppunt Joure

Uitbreiding subtropische zwembad De Stiennen Flier

Gemeente De Friese Meren heeft besloten tot een uitbreiding van het subtropische zwembad De Stiennen Flier met een nieuwe sporthal en een nieuw centraal entreegebouw met horeca als verbindend element tussen sporthal en zwembad. Daarnaast is er een wildwaterbaan van meer dan 60 meter lang gerealiseerd.

OPLOSSING

In opdracht van gemeente De Friese Meren heeft Antea Group het contractdossier, de aanbesteding en de contractbeheersing verzorgd. In dit project is een geïntegreerde contractvorm (UAV-GC) gehanteerd, waarbij de keuze voor de winnende aannemer is gemaakt op basis van EMVI (ontwerpkwaliteit en TCO-berekening).

De vaste werkwijze van Antea Group bij het opstellen van het contractdossier is een risicogestuurde aanpak. Antea Group stelt daartoe voor om op basis van de verzamelde informatie en uitgangspunten een risicosessie te organiseren, waarbij de voor de gemeente belangrijke risico's in kaart worden gebracht. De resultaten van deze risicosessie worden vervolgens vertaald in contracteisen die de betreffende kaders afbakenen, waardoor de risico's steeds kunnen worden beheerst.

RESULTATEN

De nieuwe wildwaterbaan is dé waterattractie voor Noord-Nederland.

Op bijna 5 meter hoogte begint een indrukwekkend wateravontuur. Je wordt meegevoerd langs watervallen en door grotten. Onderweg kun je even uitrusten op één van de bruisbanken. Daarnaastis er nog een glijbaan, de ‘Magic Oval Slide’. Dit is een glijbaan van meer dan 60 meter lang waar je met of zonder opblaasband van af kunt glijden.