Dijkverbetering Diefdijklinie

Dijkverbetering Diefdijklinie

In het najaar van 2013 is Antea Group in opdracht van Waterschap Rivierenland gestart met de dijkverbetering van de Diefdijklinie. Het project omvatte de dijkversterking, de restauratie van Nieuwe Hollandse Waterlinie objecten en de verkeersveiligheid.

De Diefdijklinie is een bijzondere dijk van 23 kilometer lang, die loopt van de Lek bij Everdingen naar de Merwede bij Gorinchem. De linie beschermt de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden tegen het water dat bij een dijkdoorbraak in Gelderland uit de Betuwe of Tieler- en Culemborgerwaarden stroomt. Een deel van de dijk voldeed niet aan de veiligheidsnormen. De dijk is over een lengte van 8 kilometer verbeterd.

De Diefdijklinie bestaat uit de Diefdijk – aangelegd in de 13e eeuw – en sluit via de Meerdijk aan op de Nieuwe Zuiderlingedijk, de Zuiderlingedijk en de Waaldijk. De Diefdijklinie was niet overal stabiel genoeg. Op een aantal punten bestond bovendien het gevaar van ‘piping’. Bij piping stroomt er grondwater onder de dijk door dat zand mee kan voeren. Als dit gebeurt, verzwakt de ondergrond en kan de dijk bezwijken. Waterschap Rivierenland heeft de Diefdijklinie verbeterd met onder meer grondbermen en constructies. Tegelijk met de dijkversterking is ook een aantal militaire objecten uit de periode van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hersteld. De Diefdijklinie maakt hier deel van uit. Ook is de dijk verkeersveiliger gemaakt. In 2016 is het project met de ‘Integrale omgevingsaanpak dijkversterking Diefdijklinie’ gekozen tot winnaar van de Waterinnovatieprijs 2016 in de categorie ‘Waterveiligheid’.

Antea Group heeft samen met het projectteam van Waterschap Rivierenland het Definitief Ontwerp (DO) afgerond, gebiedsonderzoeken uitgevoerd, het RAW-Bestek opgesteld, de benodigde vergunning voorbereid en aangevraagd en de uitvoering van de werkzaamheden begeleid. Meer informatie over het project is te vinden op de website van waterschap Rivierenland.