Drijvend fietspad in Zaanstad

Drijvend fietspad in Zaanstad

In verband met de veiligheid van schoolgaande kinderen van de ene naar de andere wijk én ter ontsluiting van een toekomstige woonwijk gaf gemeente Zaanstad de opdracht aan Antea Group om een separaat fietspad te realiseren. De locatie, een moerasachtig gebied waar geen aansluitingswegen waren, vormde een uitdaging.

De gekozen locatie betrof een moerasachtig gebied met wilgen, sloten en verontreinigd baggerslib. De logistiek beperkte bereikbaarheid maakte de uitdaging nog groter. In de eerste fase is daarom een werkweg van puin aangelegd. Deze is later gebruikt als fundering voor een deel van het pad. Over de breedste sloot is een tijdelijke brug geplaatst. De fundering van de brug is direct in definitieve vorm aangelegd. Daarop zijn tijdelijke voorzieningen voor transport van materialen en materieel geplaatst.

Na realisatie van de brug zijn de sloten gebaggerd en gedeeltelijk gedempt met schredderhout. Op dit schredderhout is de EPS constructie met een vloeistofdichte folie gebouwd. Door het toepassen van schredder en EPS is er een drijvende evenwichtsconstructie gecreëerd. Vervolgens is de mengpuin-fundering aangebracht waarover het asfalt is gedraaid. De zijkanten van de constructie worden afgesloten door een damwand van kunststof. Zo wordt voorkomen dat de drijvende constructie onder druk wegklapt en bezwijkt. In de laatste fase is het tijdelijke brugdek vervangen door een definitieve constructie van composiet.

Uiteindelijk is er 500 ton baggerslib afgevoerd, 4000 m3 grond opgehoogd, drie kleidammen geplaatst, 600 m3 schredderhout gestort, 800 m3 EPS gebruikt, 800 ton asfalt gelegd, 300 meter kunststof damwand geplaatst en één composiet brug met stalen liggers en buispalen gebouwd. Het Dik Trompad is feestelijk geopend!

Lees ook het artikel van Noordhollands Dagblad.