Duurzaam recyclingperron Almere-Poort

Duurzaam recyclingperron Almere-Poort

Businesslijnen:
Tags:

Uitdaging

Door de sluiting van het recyclingperron in Almere-Stad nam de gemeente Almere het besluit om een nieuw recyclingperron te realiseren aan de Argonweg in Almere-Poort. Voor de voorbereiding van dit project stelde de gemeente een projectteam samen waarin een architect, een interne en externe adviseurs deelnamen. Doelstelling: realiseer een duurzame inrichting met speciale aandacht voor de items logistiek, bereikbaarheid en milieu. Antea Group nam deel aan het projectteam en leverde een belangrijke bijdrage aan het ontwerp en de realisatie van het perron.

Oplossing

Dankzij een pragmatisch projectteam, waarin ook de eindgebruiker in vertegenwoordigd is, kon er een ontwerp worden gemaakt waarin alle belanghebbenden zich konden vinden. Ook is er vooroverleg geweest met het bevoegd gezag om al in het ontwerpstadium te kunnen anticiperen op de eisen vanuit de (milieu)wetgeving. Door het toepassen van een zonnepanelenwand en dakpanelen kan het recyclingperron geheel in zijn energievoorziening voorzien. Door alle afvalstromen aan het verhoogde 'bordes' te plaatsen zijn de verkeersstromen is het gemeentelijk verkeer gescheiden van bezoekers. Het terrein waar de afvalstromen worden overgeslagen is vloeistofdicht.

Resultaten

Naast de civiel- en milieutechnische inbreng en advies heeft Antea Group alle vergunningen aangevraagd en begeleid. Tijdens de realisatie hield Antea Group toezicht op de civieltechnische werkzaamheden. Antea Group Inspection voerde de beoordeling uit op de vloeistofdichtheid van de bedrijfsriolering en vloeistofdichte vloeren. De aannemer heeft een garantie afgegeven van zeven jaar op vloeistofdichtheid. Om beschadiging van de vloeistofdichte vloer te voorkomen zijn er kunststof  platen onder de afvalcontainers geplaatst, gemaakt van restproducten van HPE.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.