duurzaamheid scholen den haag

Duurzaamheid 10 scholen Den Haag

Het thema duurzaamheid staat hoog op de beleidsagenda van de stad Den Haag, ook in de huisvesting van het onderwijs. De gemeente heeft sinds 2009 in totaal € 18 miljoen subsidie verleend voor het verduurzamen van schoolgebouwen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. De vermoedelijke positieve effecten van dit beleid zijn (nog) niet in beeld gebracht.

Om te bepalen waar de gemeente Den Haag staat en hoe verdere stappen vorm te geven tot verduurzamen schoolgebouwen wordt voor 10 schoolgebouwen een schouw uitgevoerd. Het doel is basiskennis vergaren over wat de afgelopen jaren is neergezet, zonder een waardeoordeel uit te spreken per gebouw.

In de schouw worden de meest recent opgeleverde nieuwbouw en uitgevoerde renovaties van schoolgebouwen onder de loep genomen op het aspect van duurzaamheid. De vraag is: Hoe duurzaam worden de meest recent opgeleverde schoolgebouwen gebouwd en renovaties uitgevoerd uit het primair en voortgezet onderwijs in onze gemeente? De onderliggende vraag is, ‘waar staan we nu eigenlijk?’

Voor de schouw zijn 10 gebouwen geselecteerd waarbij in 2012, 2013 of 2014 een project (renovatie of nieuwbouw) is afgerond. Er is gemaakt spreiding tussen verschillende opdrachtgevers en typen onderwijs. Antea Group heeft een adviesrapportage opgesteld, waarin wij op hoofdlijnen advies uitbrengen aan de gemeente Den Haag over hoe om te gaan met de constateringen van de schouw op het gebied van:

  • Duurzaamheid;
  • GPR score;
  • Klassebepaling vijf thema's (luchtkwaliteit en thermisch comfort energie, geluid en licht) methode Frisse Scholen;
  • Schouw in relatie tot de verkregen subsidies (indien van toepassing);