ECC Zwolle op weg naar Assetmanagement

ECC Zwolle op weg naar Assetmanagement

Uitdaging

Het management van het Expertisecentrum (ECC) van de gemeente Zwolle stond voor een opgave: optimaliseer de totale beheerorganisatie die actief is in de fysieke openbare ruimte waardoor een bezuinigingsopgave van 10% wordt gerealiseerd. ECC heeft deze opgave gehaald onder begeleiding van Antea Group Assetmanagement.

Oplossing

Het veranderproces om tot professionalisering en optimalisatie te komen is samen met de opdrachtgever vormgegeven in 3 stappen:

 1. Schets het eindbeeld 2015 
  Met medewerkers en leidinggevenden uit de gehele beheerketen is op interactieve wijze de toekomst geschetst. Woorden als: 'compacte organisatie', 'regievoeren', 'gehele beheerketen', 'effectief samenwerken', 'plezier in het werk' en 'met ondersteuning van goede systemen en processen' vormden de basis van het eindbeeld. De beheerfilosofie van Antea Group in vorm van de Blauwe Diamant is overgenomen en de toekomstige formatie is hierop vastgelegd. Werkgroepen hebben samen met Antea Group tijdens 'heisessies' gewerkt aan verschillende scenario's om de opgave te realiseren.


   

 2. Meet en beschrijf de huidige situatie
  Als tweede stap in het proces is de huidige situatie in beeld gebracht. Gemeten aan de hand van de evolutie van beheer. Waar staat ECC nu met al haar activiteiten? Zaken die dan aan bod komen zijn: welke producten en diensten worden uitgevoerd, wat doe je als ECC zelf en wat besteedt je uit? Hoe betrek je burgers bij het fysieke beheer? Wordt de openbare ruimte kwalitatief gemeten? Zijn er integrale beleidsstukken en meerjaren programma's? Etc.
   
 3. Concretiseer stappen die leiden tot het halen van de opgave 
  Tenslotte heeft het managementteam een besluit genomen op basis van voorgelegde scenario's en is de implementatie vastgelegd in een helder stappenplan.

Resultaten

Het ECC is nu gereed om de opgave te realiseren. Het besluit is genomen. De gewenste organisatievorm en verbeteringen zijn beschreven. ECC gaat werken met beheermanagers die het gehele beheerproces overzien en aansturen. Zaken als integraliteit, een goed meerjarenprogramma en reviews van de resultaten voor het bestuur zijn daarbij essentieel. Adviseurs en medewerkers ondersteunen daar waar ze toegevoegde waarde hebben in de beheerketen. De bezuinigingsopgave van 10% wordt daarmee gehaald en de plaatsing van medewerkers heeft plaatsgevonden. Daarna volgt een periode van 'groeien' naar het eindbeeld. Antea Group Assetmanagement helpt hen ook daar graag bij.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.