Effecten Spitsheffing

Effecten Spitsheffing

Uitdaging

Prijsbeleid is door verschillende Ministers van Verkeer en Waterstaat als het meest effectieve middel gezien om de fileproblematiek op de snelwegen aan te pakken.

Oplossing

In opdracht van het team Anders Betalen voor Mobiliteit van het ministerie, hebben wij samen met het verkeerskundig adviesbureau 4Cast de effecten van verschillende varianten van deze heffing naar tijd en plaats (spitsheffing) in beeld gebracht. Daarmee diende ons onderzoek als een van de puzzelstukjes voor het debat over dit onderwerp.

Resultaten

Wij hebben de effecten en de efficiency van verschillende varianten in deze studie in beeld gebracht, evenals de opbrengsten van de varianten. De effecten hebben we in eerste instantie in beeld gebracht voor alleen de Randstad, daarna hebben we het 'uitgerold' over heel Nederland. Tot slot onderzochten we de robuustheid van de effecten.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.