Eigentijds wonen in historisch Zutphen

Eigentijds wonen in historisch Zutphen

Uitdaging

In het hart van Zupthen verrees op initiatief van Van der Looij Projectontwikkeling de nieuwbouwwijk de Cabinetgracht. Naast een appartementencomplex (65 appartementen) zijn op deze voormalige fabriekslocatie 36 stads- en 8 waterwoningen gebouwd.

Antea Group was vanaf de initiatieffase betrokken bij dit bouwproject. Op basis van Design & Construct ging Antea Group aan de slag met het ontwerp van de buitenruimte, de plannen voor het bouw- en woonrijpmaken van het terrein en de uitvoering daarvan.

Oplossing

Antea Group stelde een voorlopig en definitief ontwerp op, een gedetailleerde planning en een uitvoeringsplan.  De plannen werden getoetst aan het Programma van Eisen van de gemeente Zutphen. Ook stak Antea Group veel energie in het omgevingsmanagement. Naast de nodige vergunningaanvragen ging Antea Group met waterschap, hulpdiensten en nutsbedrijven om tafel voor afstemming met betrekking tot inrichtings-, water- en afvalbergingsvraagstukken. Een in het oog springend projectonderdeel was de restauratie van een kademuur uit de 18de eeuw die ooit deel uit maakte van de verdedigingswerken rondom Zutphen.

Resultaten

De uitvoering van het project startte 14 januari 2009. Twee jaar later werd het complete plan opgeleverd. Inmiddels zijn nagenoeg alle woningen en appartementen verkocht en verhuurd. De wijk is mede door de architectuur en de zorgvuldig ontworpen buitenruimte op een mooie en eigentijdse manier ingepast in het historische centrum van Zutphen.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.