Energie-optimalisatie Teijin Aramid b.v.

Energie-optimalisatie Teijin Aramid b.v.

Uitdaging

Logo teijinBij de plannen om de bestaande locatie van Teijin Aramid BV en AkzoNobel aan de Velperweg te Arnhem opnieuw in te richten speelde de energievoorziening een cruciale rol.

Antea Group is gevraagd een overzicht te geven van de huidige energievraag, de besparingsopties en het doorrekenen van toekomstige scenario's met als doel de toekomstige energievoorziening op de middellange en lange termijn veilig te stellen.

Oplossing

Met Teijin's wereldwijde sterke MVO-strategie op de achtergrond is een benchmark op Best Beschikbare Technieken uitgevoerd waarbij bedrijfseconomische argumenten net zo zwaar wogen als (toekomstig) reductiepotentieel en beschikbaarheid van de (toekomstige) technologie.

Om het uiteindelijke resultaat voor Teijin maximaal te benutten is, naast de kennis en kunde binnen Antea Group, ook gekozen om de eigen kennis en kunde binnen Teijin in te zetten door dit op creatieve wijze beschikbaar  te maken. Immers, de huidige en toekomstige energie-installaties werden en worden door Teijins eigen medewerkers onderhouden.

Resultaten

De geadviseerde maatregelen hebben een totaal aan optimalisatie/besparing van:

  1. Stoomproductie: 4% van de totale vraag LD-stoom.
  2. Elektriciteit: 23% van de totale vraag.
  3. Water: 60% van het ontijzerd water.

Bewustwording binnen Teijin Aramid met betrekking tot energie, het gebruik daarvan en dit opnemen in haar focuspunten. Inzicht in de verwevenheid van twee organisaties die gebruik maken van de zelfde WKC-installatie; Teijin Aramid en AkzoNobel. Met dit inzicht is de wijze van exploitatie van de WKC-installatie in de nieuwe situatie inzichtelijk geworden.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.