Entreegebied Amsterdam

Entreegebied Waterlandpleinbuurt in Amsterdam

Entreegebied Waterlandpleinbuurt in Amsterdam Noord biedt ruimte voor een woningbouwproject van ca. 55 woningen. Hierbij moet rekening worden gehouden met flora en fauna, in het bijzonder de meervleermuis. Antea Group gaf advies en stelde beheerplannen op.

Businesslijnen:
Tags:

Het project wordt door zelfbouwers gerealiseerd. Dit betekent onder meer een gedifferentieerde bouwfase: er kan sprake zijn van zowel bewoonde woningen als bouwactiviteiten op hetzelfde moment. Een andere bijzonderheid is de aanwezigheid van de meervleermuis. Het water langs het project dient als foerageergebied voor deze zeldzame soort. Hierbij is lichtval op het water ongewenst.

Antea Group schreef twee beheerplannen, één voor de tijdelijke fase (het gebied is tijdens de bouw openbaar toegankelijk) en één voor de definitieve fase. We voorkomen dat er licht op het water valt door middel van doordachte straatverlichting, een strook voldoende dichte beplanting en, zolang de beplanting nog niet volgroeid is, een scherm van ca. 2 meter hoog.

Naast advisering in algemene zin over maaiveldontwerp en bestek zijn er ook specifieke adviezen gegeven over de beplantingssamenstelling langs het water en het onderhoud ervan in de beheerfase.