Amazon distributiecentrum gechecked

Europese Amazon-distributiecentra zijn gechecked

Over een aansprekend internationaal project gesproken. In de afgelopen maanden doken onze specialisten van Procedures & Vergunningen in de naleving van Milieu & Veiligheidwetgeving van de Europese distributiecentra van online warenhuis Amazon. Het bleek een mooie en intensieve samenwerking tussen Antea Group USA, Antea Group Nederland en diverse Inogen partners.

Amazon is booming in Europa en heeft hier al meer dan zestig distributiecentra verdeeld over acht landen. Al deze centra hebben te maken met uiteenlopende wet- en regelgeving als het gaat om milieu en veiligheid. Amazon had de wens om voor elk Europees distributiecentrum een zogenaamde check-up te doen. Voldoen we wel aan alle lokale wetten en regels, waar liggen risico’s en waar kunnen we verbeteren?

Afspraken maken

Samen met Antea Group USA kregen de Nederlandse collega’s opdracht om deze vraag op te pakken. Projectmanager Machiel Pronk: “Spanje, Duitsland, Tsjechië: de distributiecentra liggen nogal verspreid door Europa. We hebben daarom onze Inogenpartners ingeschakeld om mee te helpen. We zijn gezamenlijk gestart in Groot-Brittannië. Hier bezochten we twee distributiecentra. Om samen te ondervinden waar je tegenaan loopt én om afspraken te maken.”

Een uniforme rapportage

Inmiddels is het project afgerond. Aan de hand van interviews, deskresearch en locatiebezoeken werden de distributiecentra doorgelicht. Machiel: "De uniformiteit van onze rapportages was natuurlijk een enorme uitdaging. Ondanks de verschillen in cultuur, distributiecentra en van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn we daar goed in geslaagd. Een kwestie van communiceren, communiceren en communiceren…”

“Het is geweldig dat we dankzij ons internationale netwerk een klant als Amazon goed en snel hebben kunnen helpen", vertelt Machiel. "Je krijgt niet alleen veel inzicht in de verschillende wet- en regelgeving die landen hanteren maar ook hoe de landenorganisaties van Amazon daar zelf mee omgaan. Zo waren enkele landen best kritisch op de check-up die vanuit het hoofdkantoor was geïnitieerd. Het omgaan met die interne politiek was daarmee ook een belangrijk aspect bij dit project”.