Experimenteren met het omgevingsplan

Experimenteren met het omgevingsplan

Uitdaging

De doelstelling van het onderzoek was om onderstaande vraag te beantwoorden: "Waarom worden bepaalde aspecten wel of niet opgenomen in het omgevingsplan en wat voor invulling geven de gemeenten, die meedoen aan de 8e tranche van de Crisis- en Herstelwet, daar aan?"

Oplossing

Bovenstaande onderzoeksvraag is beantwoord door middel van beleidsonderzoek en interviews met de gemeenten in de 8e tranche van de Crisis- en herstelwet. Analyse van deze interviews heeft geleid tot meerdere conclusie en aanbevelingen.

Resultaten

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat alle gemeenten in de 8e tranche van de Crisis- en Herstelwet bezig zijn met het schrijven van een plan van aanpak en met brainstormen over het opstellen van een omgevingsplan. Doordat de deelnemende gemeenten slechts twee maanden geleden begonnen zijn met het experimenteren, kan er op dit moment geen antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag. Wel is gebleken wat het opstellen van het omgevingsplan van de gemeentelijke organisatie vergt. Voor de onderzochte gemeenten blijkt het moeilijk te zijn om de “oude” wijze van het opstellen van bestemmingsplannen los te laten. Ook het vinden van een balans tussen rechtszekerheid enerzijds en flexibiliteit anderzijds blijkt een lastig vraagstuk te zijn voor de betrokken gemeenten. Meer en gedetailleerdere informatie is de te vinden in de samenvatting van Deborah’s onderzoek.