Merwedebrug A27 verbreding werkzaamheden

Facelift voor het traject Houten - Hooipolder

Artikel uit Civiele Techniek, maart 2018

Nooit meer in de file op de A27? Deze weg staat al jarenlang met stip in de vaderlandse file top tien. Maar daar komt verandering in. De verbreding van de A27 Houten - Hooipolder maakt de snelweg in alle opzichten beter en veiliger. Voor weggebruiker én omgeving. Met zo’n 46 kilometer asfalt, vier bruggen en twee knooppunten is het één van de grootste wegenprojecten die de komende jaren in Nederland tot uitvoering komt.

Businesslijnen:

Lees het artikel uit de Civiele Techniek, maart 2018

Merwedebrug A27 verbreding snelweg

Verkeersader A27

De A27 is vandaag de dag één van de belangrijkste noord-zuidverbindingen die ons land kent. Hoewel de verbinding in 1915 al voorkwam in het allereerste rijkswegplan van ons land, deed de A27 er vele decennia over om uit te groeien tot de weg die we nu kennen.

De verkeersader is echter niet meer berekend op deze tijd. De verkeersintensiteit op de snelweg nam in de afgelopen decennia enorm toe en hiermee ook de verkeersdruk op de omgeving. De A27 is daarnaast een onberekenbare verbinding. Door de vele bottlenecks zoals bruggen, knooppunten en invoegstroken sta je er de ene dag twee keer een uur in de file, op een andere dag rijd je door.

A27 Houten Hooipolder Hagesteinsebrug

FLOW27 projeccteam

In 2015 startten wij in het projectteam FLOW27 (een samenwerking met Movares en Tauw) in opdracht van Rijkswaterstaat met het opstellen van het ontwerptracébesluit, het ontwerpsaneringsplan en het MER. Begin 2017 kwamen daar de vervanging van drie bruggen en de aanpassing van één brug bij. In totaal omvat het project vijftig bruggen, afritten en viaducten die aangepast of vervangen worden. Daarnaast wordt er een scala aan maatregelen genomen op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Start in 2022

De bredere A27 bestaat nu alleen nog op papier. In mei 2016 tekende de minister het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsplan, beide gebaseerd op het voorkeursalternatief uit 2014. Er volgen inspraakrondes voordat het ontwerp dat er nu ligt, definitief wordt. Dit is vermoedelijk in 2018 het geval.

Het duurt nog even voordat de schop daadwerkelijk de grond ingaat. Op z’n vroegst starten de eerste werkzaamheden in 2022. Dit maakt de verbreding van de A27 in alle opzichten tot een project van de lange adem. Maar dit past in het verhaal van de snelweg. Want, net zoals Rome niet op één dag werd gebouwd, werd de A27 dit ook niet.

Lees het artikel uit de Civiele Techniek, maart 2018