Drone Muiden

Geautomatiseerde verkeerstelling met een bekabelde drone

Antea Group heeft in opdracht van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord verkeerstellingen uitgevoerd bij de aansluiting Muiden (autosnelweg A1). Deze tellingen zijn uitgevoerd met een ‘tethered drone’ (drone aan een kabel) en de beelden zijn geautomatiseerd geteld.

Op 12 oktober 2017 is de gehele dag de aansluiting Muiden op de A1 vanuit een tethered drone gefilmd. Door beelden te maken met een zeer hoge resolutie, konden deze beelden geautomatiseerd worden uitgelezen en geanalyseerd. In samenwerking met ViNotion is software ontwikkeld om verkeer volledig automatisch te tellen en de richting van het verkeer te kunnen bepalen. Het resultaat is een volledige verkeerstelling inclusief kruispuntstromen. 

De samenwerking biedt veel voordelen. Door de inzet van een drone verbetert de verkeersveiligheid, omdat er geen tellers meer nodig zijn op straat. De software is in staat om met een nauwkeurigheidspercentage van minimaal 95% het verkeer te tellen. Dit is nauwkeuriger dan een handmatige telling. De gemaakte beelden kunnen daarnaast ook gebruikt worden voor andere analyses, denk aan het functioneren van VRI’s en het observeren van verkeersgedrag. De software zal in de toekomst verder ontwikkeld worden om meer informatie uit de beelden te kunnen halen. 

De evaluatie van de pilot is als zeer positief ervaren. Zowel de kwaliteit van de beelden als de kwaliteit van de geautomatiseerde telling waren zeer hoog. De toegevoegde waarde van deze manier van tellen heeft zich in deze pilot bewezen!