Gebiedsontwikkeling Brainport Park: planvorming en m.e.r.-advisering

Gebiedsontwikkeling Brainport Park: planvorming en m.e.r.-advisering

Brainport Park wordt een internationale toplocatie voor de High Tech toelever- en maakindustrie. De gebiedsontwikkeling vindt gefaseerd plaats tot circa 2035. Antea Group begeleidt de gemeenten in de planvorming, heeft het plan voor de planologische procedures gemaakt en een strakke planning opgesteld.

Afbeelding bron: Kwaliteitsboek Brainport Industries Campus, Eindhoven 2015, DONAstedenbouw i.s.m. LAP Landscape & Urban Design

De gemeente Eindhoven realiseert samen met de Provincie Noord Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Brainport Industries en een ontwikkelaar de gebiedsontwikkeling van Brainport Park. De gemeente werkt hierbij ook nauw samen met de gemeenten Best en Oirschot.

Belangrijk onderdeel is de realisatie van de Brainport Industries Campus (BIC). Dit jaar is de vaststelling van het bestemmingsplan BIC cluster 1 voorzien, opdat de eerste bedrijven zich in 2017 kunnen vestigen. Daarnaast richt de gebiedsontwikkeling zich op de versterking van het groene raamwerk en de verbetering van de bereikbaarheid. Antea Group heeft met een team intensief gewerkt aan het MER voor de gebiedsontwikkeling Brainport Park en de onderzoeken voor diverse omgevingsaspecten (luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, water, natuur). De Commissie m.e.r. constateert in haar toetsingsadvies dat voor de besluitvorming over BIC cluster 1 de essentiële informatie in het MER aanwezig is.

Door onze gezamenlijke inzet met de gemeente en andere partijen wordt de planning voor het bestemmingsplan BIC Cluster 1 gehaald. Antea Group werkt momenteel aan de vervolgstappen van de gebiedsontwikkeling, waaronder advisering in het vergunningentraject voor BIC cluster 1 en het natuur- en landschapsplan voor BIC. Daarnaast is Antea Group verantwoordelijk voor het bestemmingsplan Bereikbaarheid Noordwest Eindhoven (voor een betere bereikbaarheid van de Luchthaven Eindhoven, het bedrijventerrein GDC Acht en het Brainport Park).