Waterschap Limburg SOBEK hydrologie water klimaat

Gebiedspilot Schelkensbeek

Ondersteuning Waterschap Limburg

Weet je het nog? In juni 2016 zorgden enorme hoosbuien en hagel voor honderden miljoenen euro’s schade aan gewassen en gebouwen in Limburg. In opdracht van Waterschap Limburg ondersteunt Antea Group daarom de Gebiedspilot Schelkensbeek. Dit is één van de zes pilotprojecten vanuit het programma Water in Balans.

Businesslijnen:

Het veranderend klimaat komt sneller dan we dachten. Extreme hoeveelheden neerslag, ernstige droogte en hitte bedreigen steden, landbouwgronden en natuurgebieden. Waterschap Limburg geeft met het programma Water in Balans voorrang aan het aanpakken van problemen door het veranderend klimaat.

Klimaatbestendig

De buien die in juni 2016 het gebied teisterden zijn aanleiding geweest voor het Waterschap om het gesprek met de omgeving te (her)openen. Doel van de samenwerking tussen Waterschap en de omgeving is het oplossen van een aantal knelpunten op de korte termijn en het klimaatbestendig maken van het gebied op de langere termijn.

SOBEK knelpunten in kaart

Antea Group ondersteunt Waterschap Limburg onder andere op het gebied van hydrologie. Zo is er een oppervlaktewatermodel voor het gebied in SOBEK opgesteld en doorgerekend die de knelpunten in het stroomgebied van de Schelkensbeek in kaart brengt. SOBEK is een modelsysteem waarmee je complexe stromingen en watergerelateerde processen inzichtelijk kunt maken. De bevindingen, doorrekeningen en maatregelen zijn aan de streek gepresenteerd in een bijeenkomst. De aanwezigen waren tevreden over de gepresenteerde maatregelen. 

Klimaatbestendig beeksysteem

De komende periode werkt Antea Group samen met het team van waterschap Limburg en de streek het maatregelenpakket nader uit. Het doel daarbij is een aantal knelpunten op de korte termijn op te lossen en komen tot een pakket maatregelen voor een klimaatbestendig beeksysteem op de lange termijn.

Meer informatie over programma Water in Balans en de Gebiedspilot Schelkensbeek is te vinden op de website van Waterschap Limburg.