Geluidadviseurs verbeteren leefkwaliteit langs A12

Geluidadviseurs verbeteren leefkwaliteit langs A12

Uitdaging

De oudste snelweg van ons land, de A12, loopt van Den Haag naar Zevenaar en verbindt de Randstad via Gouda, Utrecht en Arnhem met het Ruhrgebied in Duitsland. Het is een van de drukste snelwegen en een van de belangrijkste oost-west-verbindingen in Nederland.

Nabijgelegen woningen ondervinden hinder van het wegverkeer. Dit is van beïnvloeding van de leefkwaliteit van de mensen die daar wonen. Immers verstoring van de nachtrust heeft gevolgen voor fysiek en psychisch welzijn.

Oplossing

Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft recentelijk de hinder bij woningen gelegen langs het traject Ede-Veenendaal aangepakt door geluidwerende voorzieningen bij woningen aan te brengen. Antea Group heeft 1.700 woningen en 2 scholen langs de A-12 onderzocht op de geluidbelasting aan de gevel. Waar deze te hoog is, is geadviseerd over de maatregelen die aan de woning moeten worden getroffen. Denk daarbij aan geluidwerend glas, het afdichten van kieren, ventilaties en dergelijke.

Resultaten

Vervolgens is het werk aanbesteed en heeft Antea Group namens Rijkswaterstaat toegezien op de juiste uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer. Ook het doen van controlemetingen behoorde tot de werkzaamheden. Aan deze omvangrijke klus, die 1,5 jaar heeft geduurd, werkte een team van geluid -  en bouwdeskundigen van Antea Group.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.