Gemaal Hogeweg

Gemaal Hogeweg succesvol opgeleverd

In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft Antea Group het ontwerp en bestek opgesteld voor gemaal Hogeweg in Rossum. Het gemaal is succesvol opgeleverd.

Gemaal Hogeweg bestaat uit een civiele constructie, een pomp met een capaciteit van 14 m3/min, een kantelstuw en een krooshek. Antea Group heeft in dit project voor het Waterschap een compleet ontwerp met alle aanvullende zaken verzorgd, zoals:

  • Civiel en werktuigbouwkundig ontwerp
  • Uitvoeren van een natuurtoets
  • Uitvoeren van een waterbodem- en grondonderzoek
  • Opstellen bemalingsadvies
  • Kabel en leidingen onderzoek
  • Verzorgen van de vergunningen
  • Opstellen van het bestek, beoordelen van de aanbesteding

De Kuiper Infrabouw is in februari 2017 gestart met de voorbereidingen voor de bouw, na het slopen van het oude gemaal, is het in mei van dit jaar opgeleverd. Het Waterschap beschikt nu over een duurzaam gemaal waarbij de beschikbaarheid en betrouwbaarheid voor de toekomst optimaal is gegarandeerd. 
 

Film door August Swietkowiak in opdracht van Waterschap Rivierenland.