Gemeente Breda - bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Gemeente Breda - bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Vooruitlopend op de Omgevingswet wil de gemeente Breda ervaring opdoen met het Omgevingsplan. Hiervoor hebben zij gebruik gemaakt van de experimentregeling van de Crisis- en herstelwet voor het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

De gemeente Breda heeft ervoor gekozen om voor vier uiteenlopende en aangesloten plangebieden één bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen, het Omgevingsplan Breda zuidwest. Binnen dit plangebied ligt een ziekenhuislocatie, waar herontwikkeling wordt beoogd. Dit biedt de mogelijkheid om voor een variëteit aan gebieden te onderzoeken wat wel en niet kan in het toekomstige omgevingsplan. De gemeente stelt als uitdaging “tot een plan te komen dat voldoende ruimte laat voor nieuwe ontwikkelingen en behoudt of beschermt wat waardevol is”. Hierbij zijn een integrale aanpak en een actieve betrokkenheid van burgers en stakeholders belangrijke vertrekpunten.

Antea Group ondersteunde de gemeente Breda bij de ontwikkeling van dit experiment. Het proces is zodanig opgezet dat alle afdelingen die onder de Omgevingswet met het omgevingsplan te maken krijgen, in het proces van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte betrokken zijn. Eén van de eerste stappen in het proces was het inventariseren en analyseren van alle beleidsdocumenten die op de vier plangebieden van toepassing zijn en met elkaar in samenhang moeten worden gebracht. Vervolgens zijn al deze beleidsdocumenten met elkaar geconfronteerd om tot één coherent beleidskader voor het gehele plangebied te komen. Dit proces is vervat in een overzichtelijke routekaart. 
Op deze manier doet de gemeente Breda waardevolle ervaring met het werken in de geest van de Omgevingswet op. Ervaring die later gebruikt kan worden bij het opstellen van één gemeentedekkend Omgevingsplan.