Gemeente en bewoners werken aan hoosbuibestendig Elspeet

Gemeente en bewoners werken aan hoosbuibestendig Elspeet

Ondergelopen straten, water in keukens en woonkamers: het Veluwse dorp Elspeet kreeg er in de afgelopen jaren meermaals mee te maken. Dit ging niet alleen gepaard met materiële schade, maar ook met grote zorgen van bewoners: ‘kunnen wij hier nog wel veilig wonen?’.

Veel inwoners van Elspeet kunnen zich de hoosbuien van 28 juli 2014 nog altijd voor de geest halen. In nog geen vijf uur tijd viel er 88 millimeter neerslag. Omdat het dorp deels op een stuwwal ligt, liepen de lager gelegen straten vol met regenwater.

Gemeente, waterschap én bewoners

Voor de gemeente Nunspeet was dit hét signaal om Elspeet toekomst- en waterbestendig te maken. Hiervoor werden enkele miljoenen euro’s uitgetrokken. De gemeente werkte samen met waterschap Vallei en Veluwe én bewoners aan diverse oplossingen om het dorp hoosbuibestendig te maken.

Ook burgers helpen mee

De gemeente en het waterschap stonden hierbij voor grotere ingrepen zoals een betere infiltratie van de riolering, meer halfverharding in de straten en de aanleg van een retentiegebied. Daarnaast werden ook burgers gewezen op maatregelen die ze zelf konden nemen; bijvoorbeeld het vergroenen van hun tuinen en het afkoppelen van hemelwater. 

Rekenmodel biedt inzicht

Het rekenmodel PluviAG speelde een belangrijke rol in de bewustwording van het probleem en de urgentie van oplossingen. Op basis van hoogtekaarten, riolering en oppervlaktewater werden neerslagsituaties in het dorp zeer nauwkeurig gesimuleerd. Ook maakte het model de effecten van de verschillende maatregelen duidelijk.

Het bood de gemeente en het Waterschap inzicht in welke investeringen het meeste bijdragen aan de waterveiligheid. Het leidde bij bewoners tot meer bewustwording van de noodzaak om ook zelf maatregelen te nemen.  

Bekijk ook de video