Gemeente Rotterdam beter op de hoogte met BAG 3D

Gemeente Rotterdam beter op de hoogte met BAG 3D

De gemeente Rotterdam wil in een vroegtijdig stadium aanhaken op landelijke ontwikkelingen om van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) een 3D registratie te maken. Antea Group heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de impact van het invoeren van BAG 3D.

Businesslijnen:
Tags:

Uit ons onderzoek blijkt dat invoering van BAG 3D van grote toegevoegde waarde is voor de afnemers van BAG gegevens. Dit zijn burgers, bedrijven en overheden die behoefte hebben aan adres en gebouw gegevens in relatie tot omgevingsinformatie. Zo is de exacte locatie van verblijfsobjecten/adressen binnen een pand voor veiligheid en fraudebestrijding zeer belangrijk en ook voor de WOZ zijn er veel voordelen.

Invoering van BAG 3D vergt aanpassingen in de BAG-software, de Landelijke Voorziening BAG en het gebruik van het gegevensmagazijn. Daarnaast dienen werkprocessen met leveranciers en afnemers van BAG gegevens hierop afgestemd te worden.

De inspanning die nodig is voor invoering van BAG 3D is afhankelijk van de ambities en het gewenste detailniveau. Een roadmap met daarin de weergave van gefaseerde stappen, is hierbij een goed hulpmiddel. In de eerste stappen gaat het puur om het vormen van ruimtelijke objecten. Hiervoor is de techniek al beschikbaar. Hierna is het afhankelijk van de beschikbare informatie of er geautomatiseerde slagen mogelijk zijn om een hoger detailniveau te bereiken of dat er toch handwerk nodig is om verdere detaillering aan te brengen.