velsen ideale buitendienst implementatieplan analyse

Gemeente Velsen kiest voor buitendienst dichtbij de samenleving

Op 25 april heeft de Raad van de gemeente Velsen ingestemd met een vernieuwingsslag voor haar buitendienst. De gemeente Velsen beschikt over een eigen buitendienst die diverse taken verricht in de openbare ruimte, zoals onderhoud van groen, verhardingen en rioleringen. Het personeel wordt steeds ouder en vragen om dienstverlening en ondersteuning bij maatschappelijke evenementen nemen toe. Hoe maken we onze buitendienst toekomstbestendig?

Businesslijnen:

Ideale buitendienst

Samen met Antea Group startte de gemeente in 2018 het traject ‘De ideale Buitendienst’. Peter Zuurbier en Thijs van Berkel maakten een grondige analyse van de huidige situatie om het organisatieadvies te onderbouwen.

Bijzonder aan dit traject was de brede inventarisatie onder allerlei groepen betrokkenen over hun ideeën en suggesties bij een ideale buitendienst. Theus van den Broek begeleidde de grote werksessie in het Telstar-stadion. Raadsleden, wethouders, inwoners,  buiten- en binnendienstmedewerkers werkten daarin samen aan een scenario voor de buitendienst.

Dichtbij de samenleving

De kern van het voorkeurscenario waarmee de Raad instemde is: "Een in de toekomst volwaardige buitendienst die over de juiste deskundigheid en competenties beschikt om het beheer van de openbare ruimte in te vullen. De buitendienst heeft grip op de werkzaamheden en opereert flexibel, is zichtbaar, staat dichtbij de samenleving en is sociaal betrokken. Samenwerken binnen de eigen organisatie, met burgers en andere organisaties kenmerkt de werkwijze.”

Beheertechnische en organisatiekundige analyse

‘Raad zojuist akkoord met ons voorstel voor de ideale buitendienst: top. Veel complimenten van de raad over het voorstel’, mailde afdelingshoofd Sanne Duin van gemeente Velsen direct na de raadsvergadering. Inmiddels mag Antea Group met de gemeente aan de slag met het implementatieplan.

Antea Group biedt meerwaarde over de volle breedte van beheer. Niet alleen staan onze adviseurs voor een gedegen analyse vanuit beheer-technisch en organisatiekundig perspectief. Ook kunnen zij een verandertraject zoals in Velsen volledig begeleiden, met oog voor zowel de procesmatige als de menselijke aspecten.