Derde Brug Abcoude

Gevelisolatieproject Derde Brug te Abcoude

Vanwege een toename in geluidbelasting heeft Antea Group in opdracht van gemeente De Ronde Venen woningen onderzocht voor aanvullende gevelisolatie.

Door de aanleg van 'De Derde Brug' in Abcoude zijn de verkeerstromen binnen een gedeelte van de gemeente gewijzigd. Dit betekent dat voor een aantal woningen, gelegen aan de zogenaamde Derde Brugroute, de geluidbelasting op de gevel is toegenomen. Vanwege deze toename heeft Antea Group in opdracht van gemeente De Ronde Venen voor 110 woningen onderzocht of aanvullende gevelisolatie noodzakelijk is. Dit onderzoek is erop gericht om te kunnen voldoen aan de wettelijk gestelde binnenwaarde voor geluid.

De uitdaging van dit project is het werken met de vele betrokken partijen (110 huishoudens, gemeente en de aannemer) en het behartigen van een ieders belang daarin.

Antea Group heeft de gehele inventarisatie, berekeningen van maatregelen, bouwakoestische opname en aanbesteding verzorgd. Daarnaast ook de begeleiding van de uitvoering. Door helder en open te communiceren met de verschillende actoren is het gelukt om de bestekfase goed af te ronden. Door het opzetten van een projectteam met akoestische en bouwkundige adviseurs, kon al in een vroeg stadium gericht naar geluidreducerende maatregelen worden gezocht. 

Voor alle 110 woningen is de bestaande geluidwering bepaald. Hiervan voldeden 68 niet aan de gestelde geluideis. Voor deze woningen zijn adequate maatregelenpakketten gedimensioneerd in een bestek. Uiteindelijk zullen er voor 54 woningen geluidreducerende maatregelen worden aangebracht. Antea Group verzorgt hierbij de directievoering namens de opdrachtgever.