GIS-implementatie Havenschap Moerdijk

GIS-implementatie Havenschap Moerdijk

Het Havenschap Moerdijk ontwikkelt, exploiteert en beheert het industrieterrein en de (zee)haven van Moerdijk. Hiervoor is een goede data- en informatiehuishouding essentieel. Het Havenschap is daarom overgaan van CAD- naar GIS-gebruik.

Uitdaging

Om de implementatie van GIS mogelijk te maken moet het personeel van het havenschap zich om laten scholen. Deze transitie wordt gebruikt om nieuwe afspraken te maken rondom datastructuren, processen en de ontsluiting van data en informatie. Dit vraagt om optimalisatie en automatisering van datastromen, nieuwe datastructuren en bijbehorende werkwijzen om data en informatie in- en extern te ontsluiten. 

Oplossing

Het havenschap benaderde Antea Group om de bovenstaande stappen te begeleiden en uit te werken. GIS-adviseur Pim Timmermans vult deze vraag in en wordt hierbij ondersteund door collega's vanuit het GIS-expertisecentrum. Mede door de expertise van Antea Group op thema's als beheer, milieu, bestekken, infra en basisregistraties biedt Antea Group een brede oplossing.

Resultaten

In een half jaar is het personeel opgeleid in gebruik van GIS. Daarnaast zijn de datastromen en informatiebehoeftes (in- en extern) in beeld gebracht en in processen en instructies vastgelegd. Met GISconnect wordt deze behoefte naar informatie ingevuld.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.