GBI Havenbedrijf Moerdijk BGT BOR

Goede informatievoorziening onontbeerlijk op haven- en industrieterrein

Samenwerking tussen BGT en BOR bij Havenbedrijf Moerdijk

'Goede informatievoorziening is onontbeerlijk op een haven- en industrieterrein', aldus Henk Schakenraad, programmamanager Infrastructuur en Beheer bij Havenbedrijf Moerdijk. Het haven- en industrieterrein kwam de laatste jaren een aantal keren in het nieuws met vervelende incidenten. Juist dan blijkt de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste partijen van groot belang.

Businesslijnen:

>Lees het volledige artikel dat verscheen in GBImagazine 2018

Reden voor het Havenbedrijf om in 2012 een visie op hun Technische Informatie Voorziening (TIV) op te stellen. 'Antea Group heeft deze visie voor ons opgesteld. Hierin stond Data centraal. Naast de beschikbaarheid van Actuele, Betrouwbare, Complete en geDetailleerde (ABCD) data, was het nodig dat de data tussen de systemen gekoppeld werd en er gebruik werd gemaakt van de informatie die vanuit het Stelsel van Basisregistraties beschikbaar is.'

Dit was het begin van een intensief traject waarbij het Havenbedrijf uiteindelijk medeproducent wordt van informatie die aan een basisregistratie wordt geleverd. Een mooie en unieke samenwerking, waarbij een niet-overheid haar data ter beschikking stelt aan alle organisaties die belang hebben bij goede inrichtingsinformatie.

Henk Schakenraad: 'In dit traject is Antea Group heel goed in staat geweest haar kennis, kunde en expertise in te zetten en sturing te geven aan een brede groep specialisten van diverse adviesbureaus en leveranciers. Het eindresultaat is een product van samenwerken, waarbij iedereen in staat was om vanuit de belangen van het Havenbedrijf te denken en te handelen. Hierdoor is er duidelijk sprake van het feit dat één plus één aanzienlijk meer is dan twee.'