Grip op ondergrondse data ProRail

Grip op ondergrondse data ProRail

Het project GOOI bestaat uit 7 deelprojecten. In een aantal daarvan is Antea Group verantwoordelijk voor de analyse en vaststelling van ondergrondse infra. Zoals in GOOI 7, een bulkproject met in totaal 200 kilometer te controleren infra dat in 2017 wordt afgerond.

Businesslijnen:
Tags:

Met geavanceerde grondradarapparatuur bepalen we de exacte locatie van kabels, leidingen en andere ondergrondse objecten. Moeilijk traceerbare trajecten meten we nauwkeurig digitaal in door proefsleuven te graven. En tot slot controleren we alle digitale gegevens nauwkeurig en verwerken ze op tekening.

GOOI 7 levert ProRail adequate informatie op over alle ondergrondse verbindingen en objecten van 200 kilometer spoor. Daarmee voldoet de spoorbeheerder aan zijn wettelijke taak op grond van de Wet WION. De veiligheid van reizigers, spoormedewerkers en omwonenden is daarmee gediend. 

Jaarlijks rijden er 3,3 miljoen treinen over 7.021 kilometer Nederlands spoor. ProRail beheert dit spoor. Daarbij hoort ook het beheer van de ‘ondergrondse infrastructuur’: de kabels en leidingen die cruciaal zijn om het spoorsysteem goed te laten functioneren. Bij graafwerkzaamheden raakt nog wel eens een kabel of leiding beschadigd. Vaak komt dit doordat de kaartinformatie niet up-to-date is. In het project Grip op Ondergrondse Infrastructuur (GOOI) brengt Antea Group voor ProRail de ondergrondse infra uiterst exact in kaart. We zijn één van een select groepje bedrijven dat zich heeft kunnen kwalificeren voor dit specialistische werk.