Grondverwerven versus een chipmachinefabriek

Grondverwerven versus een chipmachinefabriek

Zijn hier overeenkomsten te vinden?

Een chipmachinefabriek en grondverwerving bij Antea Group hebben ogenschijnlijk geen overeenkomsten. Toch is een vergelijking niet geheel uit de lucht gegrepen. Voor beide geldt dat er een strak geregeld proces plaatsvindt, dat misloopt als één van de schakels uitvalt. Centrale procescoördinatie is daarom heel belangrijk.

Businesslijnen:

Bij de chipmachinefabriek heeft centrale (proces)coördinatie de hoogste prioriteit. Hier ligt altijd veel tijdsdruk op de supply chain, een opeenvolgende keten die leidt tot het eindproduct. De ene schakel is weer afhankelijk van de input van de andere: loopt dit mis, dan dreigt de  fabriek stil te gaan staan, met alle (financiële) gevolgen van dien. Maar wat is de toegevoegde waarde van een supply chain specialist nu bij Antea Group?

Eén van onze grote grondverweringsprojecten is HOV in ’t Gooi. Een busbaan dwars door woonwijken en bedrijventerreinen in Hilversum. Dit is een complex proces met veel actoren. Wanneer de gronden niet op tijd beschikbaar zijn, kan het werk niet gerealiseerd worden. Daarmee spelen hier dezelfde principes als bij de strakke supply chain van de chipmachinefabriek. 

Antea Group begeleidde in opdracht van Provincie Noord-Holland het proces om tot een minnelijke overeenkomst te komen met de grondeigenaren, waarbij elk type grondeigenaar weer zijn eigen dynamiek kende. De op te leveren stukken moesten voldoende zijn om de eventuele onteigening op te starten.