Grondwaterverontreiniging

Grondwaterverontreiniging met OWMonit-sensoren beheerst

Uitdaging

Vitens werkt aan de nieuwbouw van een drinkwaterproductiebedrijf in Nieuwegein, op een locatie waar in het verleden een gasfabriek heeft gestaan. De gasfabriek heeft een bodemverontreiniging veroorzaakt. Vanuit de provincie Utrecht is de eis gesteld dat de grondwaterverontreiniging zich tijdens de bouwwerkzaamheden niet mag verplaatsen. De leefomgeving mag namelijk niet verontreinigd worden. Dit is een uitdaging, vooral omdat de grondwaterstand tijdens de bouw tijdelijk verlaagd moet worden.

Oplossing

Antea Group heeft slimme OWMonit© sensoren met alarmfunctie toegepast om de grondwaterstanden voorafgaand en tijdens de bouw realtime te monitoren. Door tijdig hoogteverschillen in grondwaterstanden te signaleren, wordt verplaatsing van de verontreiniging voorkomen doordat er direct passende maatregelen genomen worden. Zodoende wordt op een kosteneffectieve en duurzame manier voorkomen dat de verontreiniging zich kan verplaatsen.  

Resultaat

Realtime monitoring van grondwaterstanden levert de mogelijkheid om data te delen. Bij de eerste signalen van verplaatsing van verontreiniging worden direct door de verantwoordelijke partij maatregelen genomen. Dankzij het systeem gaf Antea Group meerdere partijen tegelijkertijd realtime inzicht in de resultaten. Een kosteneffectieve en transparante manier van communicatie, en een de perfecte bescherming van onze leefomgeving.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.

Details

  • Monitoring 15 peilbuizen
  • Er kijken vijf partijen mee: Vitens, HdSR, provincie Utrecht, Mobilis (aannemer) en Antea Group
  • Duur van het project: ca. drie jaar. Gecombineerd met driemaandelijkse bemonstering van drie peilbuizen.