Groot onderhoud Dietsveld en Jan Gijzenkade Haarlem

Groot onderhoud Dietsveld en Jan Gijzenkade Haarlem

In de wijk Dietsveld en op de Jan Gijzenkade is onderhoudsachterstand ontstaan op het gebied van riolering en wegen. Deze achterstand moet worden weggewerkt. Op deze pagina's vindt u meer informatie over het project.

Businesslijnen:

Het gebied

De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de oostzijde van de Jan Gijzenkade (vanaf de kruising met de Roerdompstraat tot en met de kruising met de Vondelweg) en de Jan Gijzenvaart en de achterliggende straten van Dietsveld, bestaande uit: de Roerdompstraat, de Romeinenstraat, Caninefatenstraat, Batavierenplantsoen, Clovisstraat, Radboudstraat, Drususstraat en Dietsveld. 

Werkzaamheden 

  • Vervanging van de riolering (inclusief huisaansluitingen) en drainage voor het deel van de Jan Gijzenkade en de wijk Dietsveld. 
  • Vervanging van de verharding van de Jan Gijzenkade.
  • Vervanging van de bestrating van de wijk Dietsveld. De bestrating wordt op dezelfde manier en met dezelfde materialen weer aangebracht. 
  • Vervanging van de openbare verlichting: alle armaturen worden vervangen door LED-armaturen, de masten blijven staan. 

Planning

Dietsveld
Jan Gijzenkade