Haaften: de strijd tegen wateroverlast start met data

Haaften: de strijd tegen wateroverlast start met data

Het Gelderse dijkdorp Haaften kampte de afgelopen jaren meerdere malen met ondergelopen straten en woningen. Vooral de dorpskern is bij hoosbuien zeer gevoelig voor wateroverlast.

Klimaatbestendig Haaften

In Haaften zijn voor de komende jaren meerdere ruimtelijke ontwikkelingen gepland. De gemeente Neerijnen wil deze plannen aangrijpen om het dorp klimaatbestendiger te maken. Welke investeringen dragen hier werkelijk aan bij?

Wateroverlast in beeld

Om een antwoord te vinden, bracht de gemeente in kaart wat er exact gebeurt in het dorp wanneer de hemelsluizen opengaan. Welke locaties zijn kwetsbaar en waar gaat het water heen? Antea Group bootste met het PluviAG 3D-rekenmodel diverse neerslagscenario’s na en voorspelde op basis hiervan de wateroverlast. 

Verschillende databronnen

Het model maakte gebruik van databronnen zoals riolering, hoogtekaarten en wateroppervlak. Hierdoor kreeg de gemeente een betrouwbaar en actueel inzicht in de risico’s op wateroverlast, maar ook in het effect van de ruimtelijke ontwikkelingen die zijn gepland. Kortom, een uitstekende basis om klimaatbestendige keuzes te maken.

Bekijk ook de video