Haalbaarheidsonderzoek en ontwerp kunstijsbaan Hoogeveen

Haalbaarheidsonderzoek en ontwerp kunstijsbaan Hoogeveen

Antea Group ondersteunt de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en de Gemeente Hoogeveen bij de realisatie van een nieuwe overdekte 400 meter kunstijsbaan met 30x60 meter ijshockey/shorttrackpiste.

Antea Group heeft hiervoor de bezoekersaantallen en investeringen geraamd en een exploitatieprognose opgesteld. Daarbij heeft het Alynia Architecten gevraagd een ontwerp op te stellen voor de baan. Dit vormen de ingrediënten voor het businessplan voor de kunstijsbaan in Hoogeveen.

Veel aandacht is besteed aan een robuuste exploitatie. Door de exploitatie van de horeca, winkel en schaatsverhuur in eigen beheer te verzorgen wordt de exploitatie verbreed. De exploitatie wordt tevens positief beïnvloed door een zeer energieneutrale baan te realiseren. In samenwerking met Rendo en WMD (E-qua) is een concept ontwikkeld met Groengas, zonne-energie en een WKK. De restwarmte wordt benut door het aanwezige zwembad. Duurzamer kan het niet. Het Bentinckspark vormt met de kunstijsbaan de campus voor onderwijs en sport. De Stichting, met coryfeeën als Jan Bols en Piet Kleine, gaat er vanuit over 2 jaar op de baan te kunnen schaatsen.