Haelense Beek - ontwikkeling speelleergebied

Haelense beek klimaatbestendig en alle ruimte voor ecologie

De natuur als regisseur

In opdracht van Waterschap Limburg is er hard gewerkt om de kwaliteit van de Haelense beek integraal te verbeteren. Antea Group is vanaf planvorming tot en met uitvoeringsbegeleiding betrokken.

Samen met Waterschap Limburg en gemeente Leudal is het ontwerp, projectplan en contract gemaakt. Om de belevingswaarde van de beek te vergroten en de omgeving meer te betrekken, is met leerlingen van basis school de Leerlingst in Haelen een participatietraject doorlopen. Het resultaat is een ‘speelleergebied’ waar leerlingen les krijgen over water en natuur. In het project zijn ook de fietspaden en wandelpaden vervangen, zijn oeververstevigingen gemaakt en heeft de Haelense beek de ruimte gekregen op locaties waar de omgeving het toelaat. Hierdoor is de Haelense beek klimaatbestendig en krijgt ecologie de ruimte.

Ook tijdens de uitvoering is de kennis van Antea Group gebruikt. Niet gesprongen explosieven zijn opgeruimd, de archeologische vondsten zijn veilig gesteld en de vervuilde grond is verwijderd onder milieukundige begeleiding.

Nu dit veelzijdige project officieel is opgeleverd wordt het stokje overgedragen aan de natuur om het gebied verder te ontwikkelen tot het gewenste eindbeeld.