Omgevingsdienst inspecties Amsterdam milieu contracten vergunningen onderzoek

Handhavingscontroles regio Amsterdam enorme logistieke operatie

Antea Group is gestart met de uitvoering van ruim 1300 milieucontroles van bedrijven in en om Amsterdam. Dit gebeurt in opdracht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Over zeven maanden moet deze enorme handhavingsoperatie zijn afgerond.

Grootste uitdaging? Die zit ‘m volgens projectleider Remco Eikhout in de logistiek. “We hebben tot december om alle controles uit te voeren. Elke controle vraagt om diepgaand dossieronderzoek, maar ook om een bezoek op locatie. Bijvoorbeeld om te controleren of een vloeistofdichte vloer nog voldoet, gevaarlijke stoffen op de juiste manier worden opgeslagen en hoe het energieverbruik van het bedrijf eruit ziet." 

Goede communicatie en terugkoppeling

"We moeten georganiseerd en efficiënt werken om de deadline te halen", vervolgt Remco. "Daarnaast verwacht de Omgevingsdienst kwaliteit. Dit betekent dat de controleurs dienen te beschikken over kennis van uiteenlopende milieuaspecten en deze ter plekke moeten kunnen toepassen. Niet elke ondernemer is blij met ons bezoek en daarmee is goede communicatie cruciaal bij het bezoek op locatie. Na afloop van ons bezoek dienen de bevindingen van de controle en dossieronderzoek middels rapportages te zijn verwerkt in hun systeem. Maar ook een correcte terugkoppeling aan bedrijven middels een brief.”

Waarmaken wat we beloven

Overigens bewees Antea Group eerder al dat het in staat is om die efficiëntie én kwaliteit te bieden. Remco: “Vorig jaar voerden we ruim tweehonderd soortgelijke controles uit. We wisten dit binnen de tijd te realiseren. Het was voor de Omgevingsdienst aanleiding om ons uit te nodigen om ook een aanbieding voor dit project te doen. Uiteraard willen we opnieuw laten zien dat we op alle vlakken écht waarmaken wat we beloven.”

Uitvoeringsniveau 2, 3 en 4

De komende maanden zijn zo’n acht collega’s fulltime bij dit project betrokken. Remco: “Het merendeel van de controles is uitvoeringsniveau 2 & 3. Maar we hebben ook 67 controles van het kaliber uitvoeringsniveau 4. Dit betekent dat je zo’n bedrijf naloopt op energieverbruik, milieuregelgeving, brandveiligheid, opslag van gevaarlijke stoffen en beschermende voorzieningen. Met zo’n volledig pakket ben je zo een dagdeel verder.”

Om de vaart en de goodwill erin te houden, wordt elke controle aangekondigd. “Dit geeft bedrijven de tijd om verbruikcijfers en keuringscertificaten te verzamelen. Het scheelt hen én ons een hoop moeite wanneer al het papierwerk bij onze komst al klaar ligt”, aldus Remco Eikhout.