HERINRICHTING BINNENSTAD WINSCHOTEN

HERINRICHTING BINNENSTAD WINSCHOTEN

Het project Herinrichting De Venne, Liefkensstraat e.o., Emmastraat, Stationsweg en Busstation te Winschoten bestaat in het kort uit het herinrichten van de bovengenoemde gebieden. Deze maken allen deel uit van de binnenstad van Winschoten.

Businesslijnen:

Antea Group heeft voor dit project een E&C contract opgesteld op basis van de UAV-gc 2005. Wij hebben de gemeente begeleid met de aanbesteding en zijn nu verantwoordelijk voor de Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) van dit project wat inmiddels in uitvoering is. De uitvoering dient eind 2016 gereed te zijn.

Het doel van de herinrichting is een extra impuls geven aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Noord(-Oost) Groningen. Voor de gemeente Oldambt betekent dit dat er invulling wordt gegeven aan de stedenbouwkundige visie met betrekking tot de Noord- en Zuidpool van Winschoten. Om Winschoten als koopstad te versterken en toekomstbesteding te maken heeft de gemeente een Centrumvisie ontwikkeld. Op basis van deze Centrumvisie is de verdere vertaling gemaakt van de inrichting van het centrumgebied van Winschoten.