Herinrichting station Tilburg: ‘Puzzelen op de vierkante meter’

Herinrichting station Tilburg: ‘Puzzelen op de vierkante meter’

Uitdaging

Uit studies blijkt dat Tilburg CS de komende decennia meer reizigers te verwerken krijgt. Om die groei op te vangen wil ProRail een vierde perron bouwen. Dit plan valt samen met de bouw van een passage onder het station. Door de bouw van deze constructie krijgt Tilburg een station met een voor- en een achteringang en worden de perrons goed bereikbaar door brede trappen, liften en roltrappen. Maar wat is de meest efficiënte bouwmethode en hoe houd je overlast voor reizigers en vervoerders beperkt? Antea Group is met een variantenstudie en een voor- stationsontwerp nauw betrokken bij de voorbereiding van dit complexe project.

Oplossing

Bodemverontreiniging, kabels en leidingen die verlegd moeten worden en beperkte ruimte voor de bouw van de constructie; de bouw van de ruim veertig meter brede passage is een behoorlijke technische uitdaging. Daarnaast is bereikbaarheid een belangrijk onderwerp. Het station kan niet zondermeer een week buiten bedrijf worden gezet. Bij de meest geschikte bouwvariant wegen de gevolgen voor de bereikbaarheid zwaar mee. Antea Group heeft in een onderzoek meerdere bouw- en constructievarianten tegen het licht gehouden. Naast het technische deel was het proces hierbij van groot belang. ProRail, NS, gemeente, architect CePeZed, reizigersorganisaties, de bouwmanager; Antea Group ging met alle stakeholders in gesprek om in de plannen zoveel mogelijk recht te doen aan alle belangen.

Resultaten

Met de variantenstudie en het voorontwerp zijn de eerste stappen naar vernieuwd station gezet. Het proces is er op gericht om de uitvoering van de werkzaamheden in 2013 te starten.

 

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.