Herinrichting Stationsplein Weert: Een integraal ontwerp op basis van burgerparticipatie

Herinrichting Stationsplein Weert: Een integraal ontwerp op basis van burgerparticipatie

Het stationsgebied en omgeving was al vele jaren een heet hangijzer in Weert. Door het bouwproject het Stationskwartier heeft het onderhoud van de Stationsomgeving in Weert, de laatste 15 jaar, een lage prioriteit gekregen. Het stationsgebied was toe aan een reconstructie. Maar hoe betrekt je nu de omgeving bij de herinrichting van een complex stationsgebied? Antea Group heeft op basis van zorgvuldig proces en burgerparticipatie een ontwerp en contract voor het stationsgebied opgesteld.

Een goed begin is het halve werk. Met dit motto is de belevingsscan toegepast. De belevingsscan is een methode om op een snelle manier wensen van burgers te inventariseren. Hoe? We zijn de straat opgegaan, hebben geobserveerd en geluisterd naar de wensen van de gebruikers. Dit maakt de beleving tastbaar. De voordelen van deze werkwijze zijn:

  • het werkt snel: je kunt in hoog tempo een groot aantal zaken behandelen
  • iedereen kan zijn wensen uiten
  • het zelf ervaren en zien creëert begrip en de straat zet aan tot creatieve ideeën

Aansluitend hebben we met de deelnemers aan de hand van duidelijke voorbeelden en referentiebeelden de inrichtingsoplossingen bedacht. Deze referentiebeelden zijn door het Ontwerpatelier van Antea Group vertaald naar een definitief ontwerp. Naast ontwerpwerkzaamheden verzorgde Antea Group de technisch inhoudelijke werkzaamheden: milieukundig onderzoek, opstellen UAV-GC contract en het ondersteunen van de gemeente Weert bij de contractbeheersing.