Herinrichting Winkelcentrum Colmschate in Deventer

Herinrichting Winkelcentrum Colmschate in Deventer

Eigenaar van winkelcentrum Colmschate Deventer, HB Capital, heeft zich samen met DVP Planontwikkeling verdiept in de vernieuwing, herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum. Antea Group draagt zorg voor de civiel technische uitvoering en realisatie, waarbij betrokkenen en de weekmarkt tijdens de bouw minimaal hinder van de werkzaamheden mogen ondervinden.

Het gevelbeeld, de uitstraling en de inrichting van het winkelcentrum (1989) waren gedateerd. Om het winkelcentrum in de toekomst meer aantrekkelijk, samenhangend en uitnodigend te maken, wordt het winkelcentrum verbeterd en geoptimaliseerd.

Het project moet zorgen voor meer samenhang tussen de verschillende delen en voor een prettige ontmoetingsplek voor de bezoekers. Bouwkundig wordt er gewerkt aan een vernieuwing van luifels, gevelpuien en metselwerk.

Ook vindt er een civiel technische vernieuwing plaats van de openbare ruimte. Deze wordt in delen aangepakt, waarbij het parkeerterrein tijdens de vernieuwing gefaseerd in gebruik blijft. Hoewel het verouderde parkeerterrein onoverzichtelijk en krap was, worden de nieuwe parkeerplaatsen prettig en overzichtelijk met bovendien aantrekkelijke groenvoorzieningen.

Een nieuwe groenstructuur van hagen, grasstroken en groenperken wordt aangelegd, samengaand met nieuwe verlichtingselementen. Ook worden inrichtingselementen als prullenbakken en zitbanken daar waar nodig gerevitaliseerd of voorzien van nieuwe elementen (ondergrondse afvalbakken, etc.).