Dak van Drenthe Wijster

‘Het Dak van Drenthe’ op stortplaats Attero te Wijster

Dag van de Ingenieur

Wij zijn enorm trots op onze ingenieurs! Zij zijn trots op hun projecten. Op deze Dag van de Ingenieur presenteren 5 van onze top-ingenieurs een project waar ze ontzettend trots op zijn. En waarom dit project één voor in de vitrinekast is. Sjors Hoekstra vertelt over het Dak van Drenthe in Wijster: een ophoging van de vuilstortplaats die straks voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt.

Sjors Hoekstra Dak van Drenthe recreatie

Sjors Hoekstra, projectingenieur

Hoe is het om ingenieur te zijn?
Het is als projectingenieur leuk en uitdagend om met verschillende milieu- en civieltechnische projecten bezig te zijn. De verschillende aspecten, de uitdagingen en te bedenken technische oplossingen in projecten vind ik zeer afwisselend en leuk. 
 
Aan welk project werk je nu en wat is daar bijzonder aan?
Bij het project “Dak van Drenthe” wordt in 2 jaar tijd 2,5 miljoen ton AEC-bodemas aangebracht bovenop de bestaande stort (30 m hoog) van Attero Wijster. Na het aanbrengen wordt de AEC-bodemas afgedekt en wordt het terrein ingericht met recreatieve voorzieningen.

Waarom is het zo leuk om bij Antea Group te werken?
Ik werk nu 20 jaar bij Antea Group. Het moet dus wel leuk zijn, anders was ik niet zo lang blijven hangen. Ik doe altijd leuk en afwisselend werk en krijg de mogelijkheid om mij gedurende mijn carrière verder te ontwikkelen.

Waarom zouden volgens jou jongeren een ingenieursstudie moeten gaan doen?
In mijn vakgebied is er veel afwisseling binnen de milieutechnische en civieltechnische projecten. Ik ben bezig met interessante projecten en er is genoeg uitdaging. De afwisseling en uitdaging moeten jongeren zeker aanspreken om een ingenieursstudie te volgen.

Ook net als Sjors werken in de civiele techniek?

Solliciteer op één van onze vacatures!

Dak van Drenthe Wijster Sjors Hoekstra

Dak van Drenthe: ophoging stortplaats

In opdracht van Attero Noord B.V. heeft Antea Group het technisch ontwerp, monitoringsplan en RAW-bestek opgesteld voor het ophogen van een deel van de stortplaats in Wijster met 2,5 miljoen ton AEC-bodemas. Dit wordt straks een recreatiegebied voor fietsers en wandelaars. Het werk is gestart in december 2017 en moet uiterlijk december 2019 gereed zijn. De eindhoogte is uiteindelijk 55 meter boven maaiveld. Gedurende de uitvoeringsperiode wordt er per werkdag gemiddeld 6.000 ton AEC-bodemas aangevoerd, dat zijn 200 vrachtwagens per dag!

Coördinatie en rapportage van monitoring

Tijdens de uitvoering worden de risico’s met betrekking tot de stabiliteit van de bestaande stortplaats en infiltratie van regenwater in de bestaande stort nauwlettend gevolgd door Antea Group conform het opgestelde monitoringsplan. Er zijn onder andere sensors geplaatst in peilbuizen rondom de ophoging om de waterstanden nauwlettend en continu te kunnen volgen. Tevens zijn er zakbaken geplaatst en wordt de hoeveelheid neerslag geregistreerd.

De data wordt gebruikt om onder andere tussentijds het geotechnisch ontwerp te toetsen en zo nodig bij te sturen in de uitvoering zodat de risico’s tijdens de uitvoering worden geminimaliseerd. De gehele coördinatie en rapportage van alle monitoringaspecten worden verzorgd door Antea Group.

Recreatie

Nadat de ophoging is gerealiseerd, wordt de AEC-bodemas afgedicht met een bovenafdichting die voldoet aan de eisen van het Stortbesluit. Op de deklaag worden vervolgens recreatieve voorzieningen aangebracht, zoals wandel- en fietspaden.