Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Risicogestuurd onderhoudsplan (RAMS-analyse)

Uitdaging

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft te maken met achterstallig onderhoud aan de kunstwerken. Met het uitvoeren van regulier en/of correctief onderhoud is het de bedoeling binnen enkele jaren het achterstallig onderhoud weg te werken en de kunstwerken in 2017 weer te laten voldoen aan het basisniveau. Voor het uitvoeren van dit onderhoud is uiteindelijk een onderhoudsbestek benodigd. 

Oplossing

Antea Group heeft een onderhoudsplan opgesteld op basis van een conditiemeting NEN 2767-4 en een constructieve, elektrotechnische en mechanische technische inspectie. Dit onderhoudsplan is risicogestuurd vorm gegeven, op basis van een RAMS analyse voor een deel van de kunstwerken. 

Resultaten

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft voor de periode 2014-2017 inzicht gekregen in de noodzakelijke werkzaamheden en de hierbij behorende kosten. Het onderhoudsplan bestaat zoveel mogelijk uit standaard maatregelen, zodat de vertaling naar een onderhoudscontract eenvoudig en eenduidig te maken is. 

Downloads: