Noordwijk klimaatbestendig impactproject stappenplan

Impactproject klimaatbestendig ontwikkelen in Noordwijk afgerond

Generiek stappenplan voor gemeenten

Het klimaatbestendig ontwikkelen van de omgeving en nieuwe wijken is een grote uitdaging, zo ook voor gemeente Noordwijk. Maar ook een belangrijke kans! Het is mogelijk om bewust keuzes te maken en te starten met klimaatbestendig denken en bouwen. Een integraal projectteam van Antea Group heeft het Impactproject ‘Klimaatbestendig ontwikkelen, wijk Bronsgeest Noordwijk’ met succes afgerond. Het project is uitgevoerd in opdracht van gemeente Noordwijk en Hoogheemraadschap Rijnland.

In samenwerking met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, heeft het project geleid tot inzichten in de opgaven ten aanzien van ruimtelijke adaptatie, ambities op het gebied van klimaatbestendig ontwikkelen, bewustwording en de mogelijkheden voor adaptatiemaatregelen voor Bronsgeest. Ook is ontdekt wat de kansen en baten zijn van klimaatbestendig ontwikkelen en hoe het natuurlijke systeem hiervoor benut kan worden. Op basis van de ervaringen uit dit project is een generiek stappenplan opgesteld voor het klimaatbestendig inrichten van nieuwe wijken. Dit stappenplan kan dienen als leidraad voor andere wijken en gemeenten.

Klimaatopgave in beeld

Welke ruimtelijke opgaven spelen mee bij een nieuwe wijk als er sprake is van toenemende – en hevigere – piekbuien, langere perioden van droogte en warmere nachten? Als de klimaatopgave van een wijk of gebied bekend is, kunnen klimaatbestendige ontwerpprincipes gericht worden geformuleerd en bij voorkeur worden gecombineerd met het optimaal benutten van het natuurlijke systeem. Nog niet iedereen is zich ervan bewust dat klimaatmaatbestendige maatregelen belangrijke baten opleveren voor een wijk of gemeente. Toekomstige maatschappelijke kosten zijn te vermijden door aan de voorkant slimme maatregelen te nemen en deze vormen bovendien een kwaliteitsimpuls voor de leefomgeving.

Klimaatbestendig ontwikkelen: stappenplan

Klimaatbestendig ontwikkelen vereist niet alleen technisch inzicht, maar vraagt met name ook om bewustwording, participatie en commitment van partijen. Door Antea Group is hierom een  aanpak ontwikkeld bestaande uit een combinatie van technische inzichten (modelberekeningen), beleidsaspecten, alsmede gedragscomponenten. Het volgen van het stappenplan heeft geleid tot een breed gedragen en toepasbaar eindresultaat voor het klimaatbestendig ontwikkelen voor de gemeente.

Noordwijk klimaatbestendig ontwikkelen