Gemeentehuis Someren

Inrichting team Openbare Ruimte gemeente Someren

Vanuit de behoefte om het team Openbare Ruimte van de gemeente Someren toekomstbestendig te maken, heeft Antea Group inzichtelijk gemaakt op welke wijze dit aangepakt kan worden.

De werkwijze van het team is hiervoor geanalyseerd op het gebied van taken, werkprocessen, samenwerkingsverbanden en uitbestedingsbeleid. Deze analyse is gekoppeld aan de planning & control cyclus (meerjarenbegroting) en benchmarkgegevens. Op basis hiervan is de formatie van de toekomstige situatie in het jaar 2020 in beeld gebracht. Hierbij zijn de doelstellingen van de gemeente Someren om zaakgericht te werken, samenwerkingsverbanden te bewerkstelligen, efficiënt te werken, een regisserende rol aan te nemen en om een effectieve dienstverlening te kunnen aanbieden als uitgangspunt genomen.

De toekomstige formatie is gepresenteerd aan de hand van de benodigde functies, opleidingsniveau en fte’s. Een transitieplan waarin staat beschreven hoe de huidige formatie zich verhoudt tot de toekomstige situatie maakt inzichtelijk wat de transitie inhoudt voor zittende medewerkers en welke opgave er is op het gebied van werving en selectie.

Afdelingshoofd Beheer en Uitvoering Gerard van der Rijt: “Het onderzoek heeft voor het benodigde draagvlak gezorgd om in een tijd van algemene personele krimp toch de noodzakelijke uitbreiding van de formatie te kunnen krijgen. Door een goed inlevingsvermogen, een snelle analyse en onderbouwde reactie op ‘kritische noten’ is het plan soepel door de besluitvorming geleid.”