Inspectie buffertanks C2-deponie Maasvlakte

Inspectie buffertanks C2-deponie Maasvlakte

Antea Group verzorgd inspecties van percolaatinstallatie C2-deponie op de Maasvlakte

De gemeente Rotterdam heeft Antea Group in 2018 advies gevraagd om de gewijzigde voorschriften in de milieuvergunning te beoordelen en het ondersteunen bij de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn om hieraan te gaan voldoen.

De voormalige stortplaats voor chemische C2-afvalstoffen bestaat uit een vloeistofdichte betonbak en bovenafdichting. Het percolaat dat nog vrijkomt uit het afval wordt uit de stortplaats opgepompt en tijdelijk opgeslagen in buffertanks. Als deze tanks vol zijn wordt het percolaat met een tankwagen afgevoerd.

De buffertanks, de installatie en de lekbakken zijn door Antea Group in samenwerking met Van der Heide milieu- en installatietechniek en Kiwa geïnspecteerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08 en bij goedkeuring voorzien van een installatiecertificaat.

De opstelplaats van de buffertanks is door Antea Inspection B.V. geïnspecteerd op vloeistofdichtheid conform AS SIKB 6700, protocol 6701: visuele inspectie vloeistofdichtheid en 6703: hydrologische meting vloeistofdichtheid en na goedkeuring voorzien van een Verklaring vloeistofdichte voorziening.

Volledig ontzorgd

Bij bovengenoemde inspecties heeft Antea Group, in samenwerking met de beheerders van de locatie, alle voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden alsmede diverse reparaties verzorgd. Ook is geadviseerd bij de interpretatie en invulling van de voorschriften. Kortom Antea Group ontzorgt de opdrachtgever vanaf vergunningvoorschrift tot afgifte van certificaat/verklaring.