Inspectie kademuren, bruggen & steigers Amsterdam

Inspectie kademuren, bruggen & steigers Amsterdam

In de periode 2006 - 2012 heeft Antea Group de walmuren van de grachtengordel, inclusief bruggen en steigers, geïnspecteerd.

Businesslijnen:

Het uiteindelijk doel van de werkzaamheden betreft inzicht in:

  • De vaste gegevens van het areaal;
  • de actuele onderhoudsstaat van de objecten;
  • de urgenties wat betreft benodigd onderhoud;
  • de kosten voor onderhoud op de korte en lange termijn.

Alle objecten zijn met een frequentie van eens per 5 jaar geïnspecteerd en de resultaten zijn verwerkt in een beheersysteem. De rapportage per object is de onderbouwing van de benodigde budgetten voor het bestuur. Op basis van de rapportage per object is de beheerder in staat om het benodigde werk in te plannen.